Adatkezelési nyilatkozat

Ez az Adatkezelési nyilatkozat 2018. május 25 napjától hatályos, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.számú Rendelet, továbbiakban Rendelet vagy GDPR) alapján készült. Az Ön adatainak védelme elsődleges fontosságú a TIANTER Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) számára. Ez a nyilatkozat a Szolgáltató adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatát ismerteti.

Az adatkezelő a Szolgáltató, azon belül is a recepciós, orvos és a bejelentkezést kezelő telefonos asszisztens.

Adatkezelési nyilatkozat elfogadása

A Szolgáltató hatékony és rendeltetésszerű működtetéséhez és szolgáltatásainak nyújtásához bizonyos adatokra van szüksége. Az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával biztosítja a Szolgáltatót arról, hogy elolvasta és megértette az adatkezelési gyakorlatunkat és azt, hogy miként gyűjthetjük és használhatjuk az Ön adatait.

Milyen adatokat gyűjtünk?

Személyes adatok: név, születési hely és dátum, anyja neve

Kapcsolattartási adatok: lakóhely címe, telefon – vagy mobil szám, e-mail cím

Egészségbiztosítási jogviszonnyal kapcsolatos adatok: TAJ szám

Egészséggel kapcsolatos adatok: átélt és aktuális akut vagy krónikus betegségek gyógyszerszedés, allergiás állapotok, dohányzás, alkohol, droghasználati szokások

Általános egészségi állapotával, valamint idegrendszeri és mozgásszervrendszeri állapotával kapcsolatos adatok, korábbi vizsgálatok eredményei, röntgen, MRI, CT felvételek fényképen vagy digitálisan.

Egyéb információk

További adatokat oszthat meg velünk akkor, amikor azokat frissíteni, kiegészíteni szeretné vagy változás történt korábban megadott adataiban.

Adatok felhasználása, továbbítása, közzététele

Mindenekelőtt fontosnak tartjuk kijelenteni, hogy az Ön által megadott, valamint a kezelés során keletkező valamennyi adatot az orvosi titoktartás törvénye védi. Mindazonáltal az Ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez és felhasználásához, a Szolgáltató működésének alapvető feltétele. Adatai alapján tartjuk nyilván a személyre szóló ambuláns lapot, digitálisan, hordozható számítógépen tárolva. Név szerint rögzítjük a jelszóval védett személyi számítógépen a digitális formájú képalkotó vizsgálati eredményeit, felvételeit. Személyes adatai bekerülnek az un. Ambuláns lapba is.

Indokolt esetek

Adatait több esetben is indokoltan meg kell osztanunk harmadik személlyel. Ilyen speciális esetek a következők lehetnek:

Könyvelő: névre szóló számlájának másolata a Szolgáltató által megbízott könyvelő irodához kerül adatfeldolgozásra

Egyéb szakterületi rendelők: A Beutalókon az Ön személyes adatain túl a feltételezett kórkép és/vagy a kért konzultáció, kezelés is szerepel

Műtéti célzattal, azon egészségügyi ellátó intézmény, ahol esetleges műtéte történni fog.

Iskola, munkahely: az Ön, vagy hozzátartozója kérésére igazolást állítunk ki, a rendelőben eltöltött időtartamról. Az igazoláson személyes adatok szerepelnek. Ilyen esetben az Ön betegségére utaló megjegyzést nem teszünk.

Kommunikáció
A Szolgáltató szükség esetén felkeresheti Önt az Ön által megadott telefonszámon vagy e-mailcímen időpont egyeztetés, vagy egészségi állapotának felmérése miatt.

Biztonság

Személyes adatainak védelme fontos számunkra.

Privát idegsebészeti és manuálterápiás járóbetegellátás esetén a betegellátás, konzultáció előtt az „Adatkezelési nyilatkozat”, illetve a „Beleegyező nyilatkozat betegvizsgálathoz, orvosi konzultációhoz, manuálterápiás kezeléshez” való tartalmának ismertetését követően, a páciens (Ügyfél) szóbeli beleegyezést követőn, azok kitöltésre kerülnek (a páciens személyes adataival) és azok tartalmának elfogadása, valamint az elfogadásnak a páciens (Ügyfél) aláírásával való hitelesítése esetén kezdődik meg az ellátás.

„Adatkezelési nyilatkozat”, illetve a „Beleegyező nyilatkozat betegvizsgálathoz, orvosi konzultációhoz, manuálterápiás kezeléshez” című dokumentumokat Szolgáltató scanneli, digitalizálja, majd a papír alapú dokumentumokat megsemmisíti.

Privát idegsebészeti és manuálterápiás járóbetegellátás ellátáshoz kapcsoltan a páciensre (Ügyfél) vonatkozó adatok felvétele alapvetően a recepciós feladata, de részben a rendelésre való beteg-bejelentkezést szolgáló, telefont kezelő (tulajdonos) feladata is, ugyanakkor a létrejött adatok kezelése az orvos hatáskörébe is tartozik. Azok védelme mindhármójuk személyes felelőssége.

A páciens (Ügyfél) személyes adatait, az orvosi vizsgálat, ellátás és adott esetben a manuálterápiás kezelés során a beteg (Ügyfél) aktuális betegségével és azzal összefüggően begyűjtött információkat, észlelteket, vizsgálati eredményeket, megállapítottakat, valamint véleményt az Ambuláns lapon rögzítjük, digitális formában. Az adatok felvétele és kezelése a páciens (Ügyfél) szóbeli beleegyezésével, az orvos-beteg különlegesen megkülönböztetett bizalmi viszony figyelembevételével történik.

Valamennyi Ambuláns laphoz az adatkezelés és az adatfelismerés céljából név, valamint adatrögzítési dátum rögzítésével fér Szolgáltató hozzá.

Ügyfél kérésére a rendelésen való megjelenéséről Orvosi Igazolást állít ki Szolgáltató munkahely, iskola részére, mely csak az Ügyfél azonosításához szükséges minimális személyi adatot tartalmazza (név, születési dátum, lakcím). Az Orvosi Igazolás az Ügyfél egészségügyi állapotára vonatkozó és ahhoz köthető adatokat nem tartalmaz.

Szolgáltató felhívja Ügyfél figyelmét arra, hogy az adatait tartalmazó számlákat, privát idegsebészeti és manuálterápiás járóbetegellátás esetén készülő Ambuláns lapokat jelszóval védett hordozható számítógépen tartja, mely számítógép internet kapcsolattal bír és azt az AVG Technologies CZ, s.r.o. által forgalmazott AVG program véd.

Amennyiben az adattárolásra szolgáló hordozható számítógép betörés, alkalmazott személygépkocsi feltörése vagy a számítógépet tartalmazó táska ellopása esetén kerül jogosulatlan kezekbe, úgy az érintett Ügyfelek adataiért (név, telefonszám) felelősséget nem vállalunk, de jogszabályi kötelezettség alapján arról értesítjük.

Szolgáltató biztonsági másolatot készít az általa kiállított számlákról és a kiállított Ambuláns lapokról, melyeket jelszóval védett Dropbox fiókban (Dropbox Inc. által üzemeltett) tárol, elektronikus felhőben, a „világhálón”. Szolgáltató a megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett (Ügyfél) adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

Az Ügyfél által a privát idegsebészeti és manuálterápiás járóbetegellátásra magával hozott, a szolgáltatás nyújtás során Szolgáltató számára átadott, személyes adatokat tartalmazó digitális tartalmak (CT, MRI, röntgenfelvételek) esetében azok személyi számítógépre való bevitele a páciens által hozott és átadott CD lemezről történik. A képfeldolgozó program (software) a képanyagot nem rögzíti, de a beazonosítás név szerint történik. A bevitelt, az adatazonosítást és kezelést az orvos végzi. Célja a hatékony diagnózis és kezelési terv felállítása, valamint a kezelés megkezdésekor megfigyelhető egészségi állapot rögzítése, illetve a kezelés során létrejött változások, esetleges új adatok összevetése a korábbi állapotokkal. A CD-t az adatrögzítés után a páciens visszakapja, a Szolgáltató digitális kép -és hanganyagot nem tárol.

Az Ön jogai

Személyes adatok kezelése

Amennyiben személyes adatait szeretné áttekinteni vagy adatait módosítani, úgy azt előzetes bejelentkezést követően, vagy az Ön rendelkezésére álló előzetesen egyeztetett időpontban megteheti. Az Ambuláns lapról másolatot kérhet, azt magával viheti. A hozott CD-t minden estben visszakapja, megőrzése az Ön felelőssége. A kezelés során bármikor kérheti annak felfüggesztését, jogában áll az Ön adatait tartalmazó Ambuláns lap hitelesített másolatát magához venni és az Önre vonatkozó valamennyi adatot töröltetni (figyelembe véve az Egészségügyi törvényt). Igényét egy nyilatkozat kitöltésével érvényesítheti. Ugyanakkor a Szolgáltató, vitás esetben fenntartja a jogot, hogy a korábban keletkezett adatokat megőrizze egy esetleges jogi procedúra esetére, mint bizonyítékot.

Az Ön felelőssége

A visszakért és a rendelőből elvitt valamennyi adathordozó (papír, fénykép, digitális adat) megóvása az Ön feladata. A továbbiakban azok biztonságáért és az azokon szereplő adatok jogtalan felhasználásáért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Változások

Az Adatvédelmi nyilatkozatot idővel módosíthatjuk. A lényeges változásokra a szolgáltatás igénybevételekor hívjuk fel figyelmét.

Elérhetőség

Amennyiben bármilyen észrevétele, javaslata van az Adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban, vagy a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatával, úgy kérjük, hogy jelezze az adatkezelőknek.

Dátum

Név:                                                                                            Aláírás: